חירבה

-01- חירבה בהרכבה פראית

-01- חירבה בהרכבה פראית

-02- חירבה נווה זיו

-02- חירבה נווה זיו

-03- חירבה נווה זיו

-03- חירבה נווה זיו

-04- חירבה נווה זיו

-04- חירבה נווה זיו

-05- חירבה נווה זיו

-05- חירבה נווה זיו

-06- חירבה נווה זיו

-06- חירבה נווה זיו

-07- חירבה נווה זיו

-07- חירבה נווה זיו

-08- עמודי חירבה נווה זיו

-08- עמודי חירבה נווה זיו

-09- חירבה

-09- חירבה

-10- חירבה

-10- חירבה

-11- חירבה

-11- חירבה

-12- חירבה

-12- חירבה

-13- חירבה

-13- חירבה

-14- חירבה

-14- חירבה

-15- חירבה

-15- חירבה

-16- חירבה בהרכבה פראית

-16- חירבה בהרכבה פראית

-16- חירבה

-16- חירבה

-17- חירבה בהרכבה פראית

-17- חירבה בהרכבה פראית

-17- חירבה

-17- חירבה

-18- חירבה בהרכבה פראית

-18- חירבה בהרכבה פראית

-18- חירבה

-18- חירבה

-19- בית פרטי צפת

-19- בית פרטי צפת

-19- חירבה בגוון פראי שדה- יעקב

-19- חירבה בגוון פראי שדה- יעקב

-20- בית פרטי רמת ישי

-20- בית פרטי רמת ישי

-20- חירבה מידות קטנות אלון הגליל

-20- חירבה מידות קטנות אלון הגליל

-21- חירבה במראה שטוח

-21- חירבה במראה שטוח

-22- חירבה במראה שטוח

-22- חירבה במראה שטוח

-23- חירבה

-23- חירבה "מעונתקת" בגדלים קטנים

-23- חירבה גוון מדיום

-23- חירבה גוון מדיום

-24- חירבה בהרכבה פראית

-24- חירבה בהרכבה פראית

-24- גוון מדיום

-24- גוון מדיום

-25- חירבה פראי

-25- חירבה פראי

-25-  חירבה אריחים קטנים בית פרטי צפת

-25- חירבה אריחים קטנים בית פרטי צפת

-26- אבן לקט פראית

-26- אבן לקט פראית

-27- חיפוי חירבה

-27- חיפוי חירבה

-28- חיפוי חירבה

-28- חיפוי חירבה

-29- חיפוי חירבה

-29- חיפוי חירבה

-33- אבן חירבה עתיקה

-33- אבן חירבה עתיקה

-34- חירבה עתיקה

-34- חירבה עתיקה