בזלת

-01- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-01- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-02- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-02- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-03- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-03- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-04-בזלת שברים מכובס

-04-בזלת שברים מכובס

-05- בזלת 20/20 מכובס

-05- בזלת 20/20 מכובס

-06-בזלת פסיעות רנדומלית

-06-בזלת פסיעות רנדומלית

-07- בזלת פסיעות רנדומלית

-07- בזלת פסיעות רנדומלית

-08- אבני מדרך מבזלת נסורה

-08- אבני מדרך מבזלת נסורה

-09- אבני מדרך מבזלת נסורה

-09- אבני מדרך מבזלת נסורה

-10- בזלת 3 גדלים מכובסת

-10- בזלת 3 גדלים מכובסת

-11- בזלת פסיעות רנדומלית

-11- בזלת פסיעות רנדומלית

-12- בזלת פסיעות רנדומלית

-12- בזלת פסיעות רנדומלית

-13- בזלת 20/20 מכובס

-13- בזלת 20/20 מכובס

-14- בזלת 20/20 מכובס

-14- בזלת 20/20 מכובס