מדיום

-01- 4 מידות מכובס

-01- 4 מידות מכובס

-02- מדיום ונוצ'ה מעוצב

-02- מדיום ונוצ'ה מעוצב

-03- 4 מידות

-03- 4 מידות

-04- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס

-04- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס"מ

-05- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס

-05- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס"מ

-06- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס

-06- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס"מ

-07- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס

-07- 30 חופשי מכובס עובי 3 ס"מ

-08- 4 מידות מכובס

-08- 4 מידות מכובס

-09- דגם ג'מבו מדיום מכובס

-09- דגם ג'מבו מדיום מכובס

-10- 4 מידות מכובס

-10- 4 מידות מכובס

-11- 4 מידות מכובס

-11- 4 מידות מכובס

-12- 20/20 מכובס

-12- 20/20 מכובס

-13-  מכובס

-13- מכובס

-14- מכובס

-14- מכובס

-15- מכובס

-15- מכובס

-16- מכובס

-16- מכובס

-17- מכובס

-17- מכובס

-18- מכובס

-18- מכובס

-19- מכובס

-19- מכובס

O Floor Tsilver09

O Floor Tsilver09

O Floor Tsilver08

O Floor Tsilver08